Zpět

Sluníčka

Vaše děti vzdělávají paní učitelky Miroslava Drábková , Jana Reš DiS.a paní asistentka Lenka
Třída je heterogenního složení (děti různého věku). Vytváříme pro děti domácí a podnětné prostředí, aby se tu cítily dobře. Vedeme děti k samostatnosti, ohleduplnosti a snažíme se, aby se ve třídě rozvíjela dětská přátelství.
Pracujeme podle ŠVP "Zvědavá očka", který je rozdělen dle ročních období.
Sluníčka rády zpívají, tančí, malují, cvičí a vyrábí.
Velmi důležitá je komunikace mezi paní učitelkami a dětmi a též mezi učitelkami a vámi, rodiči, proto se nebojte na nás s čímkoli obrátit.

Více informací o tříděPřijaté děti pro šk.rok 2023/2024

1. 2MWS9   2. 1111?   3. B2CM3   4. BJU7T   5. N9G76   6. SFLK6   7. NRWS…

Více informací


Výtvarná soutěž - Sboru dobrovolných hasičů

Naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže Sboru dobrovolných hasičů a.... vyhrály dvě     1. místa a jedno 2. místo!!! Gratulujeme . Fotky jsou ze slavnostního předání. 

Více informací