Zpět

Co nabízíme

Naše výchovně vzdělávací práce s dětmi vychází ze ŠVP PV " Zvědavá očka ".

Učíme děti dívat se na svět a o tom, co vidíme, přemýšlet.

 Spolupracující subjekty

    Rodiče

• denní kontakt
• pořádané akce
• poradenská činnost
• odklady školní docházky
• logopedická péče
• tvořivá činnost

     18.ZŠ Most

• návštěva 1.třídy s dětmi před zápisem do ZŠ
• děti si vyzkouší účast na hodině se školáky
• program s interakční tabulí každý týden 
• pohádkový les

• Vánoční program a Mikulášská

    Pedagogicko psychologická poradna

• s odbornou pracovnicí PPP provedení testů s dětmi, u kterých není plně prokázána školní zralost, za účasti zákonného zástupce
• využití poradenské služby
• vzdělávání pedagogů


    Logopedická poradna

• procvičování vad výslovnosti s dětmi, které poradnu navštěvují


    Policie ČR

• preventivní projekt pro předškoláky „Co mám vědět než půjdu do školy“
• účast na výtvarných soutěžích
• spolupráce s MP Most

    Domov seniorů

• kulturní vystoupení
• narozeninová přání pro každého seniora ( k narozeninám, vánoční přání, Den matek... )


    Městská knihovna

• děti se seznamují s prostředím knihovny
• prohlídky a beseda 


    Divadlo Rozmanitostí


    AQUA Chobotničky

• seznamování a hrátky s vodou


Bruslení pro děti


Míčové hry ve sportovní hale ( trénink Černých andělů )


Výtvarné soutěže 

Sbírka pro útulky opuštěných zvířat

Sportovní akce - fotbalový turnaj školek, Olympiáda školek.


Návštěva 18.ZŠ 31.3.2023

V pátek 31.3. se půjdou předškoláci podívat na 18.ZŠ do prvních tříd. 

Více informací

Aquachobotničky

POZOR ZMĚNA !!! Děti musí být ve školce do 7:30 ( V 7:30 děti odchází). Plavání je v ÚTERÝ !! V úterý 7.3.2023 začíná plavecký výcvik. Pavilony se střídají po týdnu. 7.3. začínají děti ze tříd P…

Více informací

Fotografování v MŠ 22.2.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací