Zpět

Co nabízíme

Naše výchovně vzdělávací práce s dětmi vychází ze ŠVP PV " Zvědavá očka ".

Učíme děti dívat se na svět a o tom, co vidíme, přemýšlet.

 Spolupracující subjekty

    Rodiče

• denní kontakt
• pořádané akce
• poradenská činnost
• odklady školní docházky
• logopedická péče
• tvořivá činnost

     18.ZŠ Most

• návštěva 1.třídy s dětmi před zápisem do ZŠ
• děti si vyzkouší účast na hodině se školáky
• program s interakční tabulí každý týden 
• pohádkový les

• Vánoční program a Mikulášská

    Pedagogicko psychologická poradna

• s odbornou pracovnicí PPP provedení testů s dětmi, u kterých není plně prokázána školní zralost, za účasti zákonného zástupce
• využití poradenské služby
• vzdělávání pedagogů


    Logopedická poradna

• procvičování vad výslovnosti s dětmi, které poradnu navštěvují


    Policie ČR

• preventivní projekt pro předškoláky „Co mám vědět než půjdu do školy“
• účast na výtvarných soutěžích
• spolupráce s MP Most

    Domov seniorů

• kulturní vystoupení
• narozeninová přání pro každého seniora ( k narozeninám, vánoční přání, Den matek... )


    Městská knihovna

• děti se seznamují s prostředím knihovny
• prohlídky a beseda 


    Divadlo Rozmanitostí


    AQUA Chobotničky

• seznamování a hrátky s vodou


Bruslení pro děti


Míčové hry ve sportovní hale ( trénink Černých andělů )


Výtvarné soutěže 

Sbírka pro útulky opuštěných zvířat

Sportovní akce - fotbalový turnaj školek, Olympiáda školek.


Plavání pozastaveno - rekonstrukce

Z důvodu rekonstrukce bazénu je plavání na tři týdny zrušeno.  Pokračovat by se mělo 11.10. 2023.  Datum upřesníme. 

Více informací

Sportovky - každý čtvrtek

Každý čtvrtek - Odjezd od školky přistaveným minibusem do sportovní haly.  Pro děti 5+ V případě zájmu dostanete letáček, kde je veškeré info a přihlašovací údaje . 

Více informací

Aquachobotničky - každé úterý

Každé úterý chodíme na Aquachobotničky do bazénu . Chodí děti 5+ Jedna hodinová lekce stojí 100,- Kdo by měl zájem, dejte zítra  ( úterý )  dětem do batohu - plavky, ručník, kou…

Více informací