Zpět

Vítáme Vás u Koťátek

Třídní učitelky:  Ludmila Hawelková, Libuše Slabihoudová
Asistent pedagoga:  Petra Háblová
Milí rodiče, vítáme Vás na našich nových webových stránkách u Koťátek. Naše třída je smíšená , jsou zde děti ve věku od 3 do 7.let .
Starší děti pomáhají mladším a tak vznikají mezi dětmi hezké kamarádské vztahy.

Pro školní rok 2023/2024  je v naší třídě zapsáno 19 dětí - 9 děvčat a 10 chlapců.

Když si spolu hrají dva, je to větší zábava,

bude-li nás ještě víc, je to slovo do pranice,

podělit se o hračku, třeba by šla na dračku.

Rozhlédnem se kolem sebe,kdo je snámi a kdo sám,

těchto dětí ujmeme se, pozveme ho rádi k nám.

Ten náš krásný dětský svět, velcí mohou závidět.

Dětská očka lépe vidí,  než lhostejné zraky lidí.

V naší třídě je živo a rušno. 

Učíme se navzájem si pomáhat, začínáme se spoluprací a učíme se nemyslet jen sám na sebe.

Vytváříme si hlubší vztah k paní učitelkám i k ostatním dětem.

Preferujeme upevňování sebeobslužných nývyků.

Poznáváme společně sebe i okolní svět plný nejrůznějších prožitků a dobrodružství.

Je pro nás důležité, abychom dny v mateřské školce prožili příjemně, zažívali radost z objevování a úspěchů.

Všechny činnosti, kterými se v průběhu dne zabýváme, nám pomáhají k všestrannému rozvoji, k prožívání radosti z učení a poznávání nových věcí, k získávání nových zkušeností a dovedností potřebných pro život. 


Platby v MŠ 2024/2025

Platby v MŠ Úplata za předškolní vzdělávání Částka pro školní rok 2024/2025 činí 700,- Kč na 1 dítě měsíčně. stravné (záloha na stravné):   školní rok 2024/2025 Měsíčně:  …

Více informací

Závěrečná slavnost na školní zahradě

Zahradní slavnost aneb loučení s předškoláky. Odpoledne plné hudby , tance a zábavy .  Děkujeme všem za účast .

Více informací

Seznam přijatých dětí pro šk.rok 2024/2025

4. mateřská škola, Most, příspěvková organizaceSeznam přijatých dětí na pracoviště MŠ Komořanská799 od 1.9.2024 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito regis…

Více informací