Zpět

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ proběhl:   3.5. a 4.5. 2022

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most, najdete zde:

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště: https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/

DOKUMENTY K ZÁPISU KE STAŽENÍ :

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte


Přijaté děti pro šk.rok 2023/2024

1. 2MWS9   2. 1111?   3. B2CM3   4. BJU7T   5. N9G76   6. SFLK6   7. NRWS…

Více informací


Výtvarná soutěž - Sboru dobrovolných hasičů

Naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže Sboru dobrovolných hasičů a.... vyhrály dvě     1. místa a jedno 2. místo!!! Gratulujeme . Fotky jsou ze slavnostního předání. 

Více informací