Zpět

Často kladené dotazy

Jak připravovat malé děti na docházku MŠ.

 Léta praxe potvrzují slova psychologů. Každý, kdo se těší na jakoukoli záležitost, kdo o ní pozitivně přemýšlí a hovoří, ten se s realitou, která přijde srovná daleko lépe než ten, kdo od samého počátku je nedůvěřivý pesimistický nebo se bojí. My dospělí si můžeme vzít na pomoc rozumové zdůvodnění, ale děti řeší situaci pouze na základě pocitů. O to je to pro ně těžší.

Proto si dovoluje Vám připomenout pár osvědčených a vyzkoušených postřehů, jak pomoci Vašim dětem, které budou do školky vstupovat po prázdninách poprvé :

 Nikdy děti školkou nestrašte, nevyhrožujte (počkej však tam poznáš… už si s tebou nevím rady, už aby tě v té školce…tam budeš muset poslouchat…však poznáš…no oni tě tam naučí to uvidíš…s takovým jako jsi ty si poradí…jestli budeš zlobit, tak ti …já musím do práce a ty do školky atd).

 O školce a učitelkách hovořte pouze v pozitivním světle – před dětmi je nikdy nekritizujte, nezpochybňujte – i kdyby jste si to třeba mysleli (ona je taková…no slyšeli jsme, že je na děti moc přísná…tamta učitelka se nám moc nelíbí…vždyť oni si těch dětí ani nevšimnou … Péťa měl ze školky jenom strach).

Právě učitelky budou mít vaše dítě převážnou část dne ve své péči a vlivu !!! Dítě by je mělo přijímat jako důvěrně známé.

 Nepochybujte o vašich dětech. Nemluvte s nimi o pláči, nechuti k jídlu, zvracení atd…(Jestli budeš plakat, tak …Když se ti tam nebude líbit, zůstaneš u babičky… Když jsem já byla malá, tak ve školce vařili nedobře…Jestli ti tam bude někdo ubližovat…atd).

 Říkejte jim o hezkých hračkách, kamarádech, pohádkách, písničkách, výletech a jiných lákavých činnostech, které je čekají ( „Školka je pro šikovné děti“ ).

Choďte okolo školky a ukazujte dětem, jak si dnešní děti hrají na zahradě, jak jsou veselé a spokojené. Využijte jednu až dvě návštěvy s dítětem kdy se ( s vámi za zády) bude cítit bezpečně, protože vstoupí na „cizí“ půdu.

Vytvářejte dětem klidný denní režim, měňte je minimálně. Nenechte se ovlivňovat a vydírat, pokud se dítě vzteká, pláče, protestuje. Buďte laskaví, ale důslední. Tento klid v rámci daných pravidel se Vám v budoucnu velmi vyplatí, dítě se snáze orientuje o tom, co je a co není pro Vás přijatelné.

Vyzkoušejte krátká odloučení dítěte od maminky. Zejména u hodně fixovaných dětí je dobré dohodnout se s kamarádkou a postupně dítě v této oblasti připravovat. Nenechte ale dítě prožít stres nepřipravené situace, vždycky předem mu vysvětlete, že si odskočíte (do obchodu, před dům apod.).

Učte dítě sebeobsluze ( jíst lžící, kousat z krajíce, používat wc - i jinde než doma, umývat ruce a svlékat základní oblečení, domluvit se – vyjádřit potřebu smrkat apod).

Krátce pře nástupem nechte dítě vybrat si něco, co bude mít s sebou ve školce ( bačkůrky, tričko, tepláky, batůžek, apod).


Platby v MŠ 2024/2025

Platby v MŠ Úplata za předškolní vzdělávání Částka pro školní rok 2024/2025 činí 700,- Kč na 1 dítě měsíčně. stravné (záloha na stravné):   školní rok 2024/2025 Měsíčně:  …

Více informací

Závěrečná slavnost na školní zahradě

Zahradní slavnost aneb loučení s předškoláky. Odpoledne plné hudby , tance a zábavy .  Děkujeme všem za účast .

Více informací

Seznam přijatých dětí pro šk.rok 2024/2025

4. mateřská škola, Most, příspěvková organizaceSeznam přijatých dětí na pracoviště MŠ Komořanská799 od 1.9.2024 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito regis…

Více informací