Zpět

Poplatky

Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2024/2025 činí 700,- Kč na 1 dítě měsíčně.

stravné (záloha na stravné):

 

školní rok 2024/2025

Měsíčně: 

pro 3-6leté   900,- Kč,
pro 7leté       980,- Kč

Přesnídávka

11,- Kč (pro 7leté 12,-Kč)

Oběd

24,- Kč (pro 7leté 26,- Kč)

Odpolední svačina

10,- Kč (pro 7leté 11,- Kč)

Celý den

45,- Kč (pro 7leté 49,- Kč)

Vyúčtování stravného bude vždy po ukončení školní roku tj. k 31.8. Přeplatky budou vráceny bankovním převodem následující měsíc.

Ceny jsou koncové včetně DPH.

Stravné se platí zálohově.

Zákonný zástupce  uhradí úplatu za předškolní vzdělávání  a stravné převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ, hotovostním vkladem na pobočce KB a.s., jen ve výjimečných případech lze uhradit v pokladně  MŠ.

Platby jsou splatné do 5. dne příslušného měsíce.

Informace k platbě:

 

Číslo účtu

78-6991230217/0100

Konstantní symbol

0558

Variabilní symbol

bude přidělen ekonomkou školy

Poznámka pro příjemce

uvést jméno DÍTĚTE!!! (důležité)

 Veškeré informace o způsobu plateb podá ekonomka školy.


Platby v MŠ 2024/2025

Platby v MŠ Úplata za předškolní vzdělávání Částka pro školní rok 2024/2025 činí 700,- Kč na 1 dítě měsíčně. stravné (záloha na stravné):   školní rok 2024/2025 Měsíčně:  …

Více informací

Závěrečná slavnost na školní zahradě

Zahradní slavnost aneb loučení s předškoláky. Odpoledne plné hudby , tance a zábavy .  Děkujeme všem za účast .

Více informací

Seznam přijatých dětí pro šk.rok 2024/2025

4. mateřská škola, Most, příspěvková organizaceSeznam přijatých dětí na pracoviště MŠ Komořanská799 od 1.9.2024 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito regis…

Více informací